Şişli sınırları içerisinde insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çevre temizliğinin düzenli olarak yapılması ve evsel atıkların düzenli olarak toplanarak kent katı atık sıhhi depolama sahasına sağlıklı bir şekilde naklinin sağlanmasından sorumludur. Pazar yerleri temizliği, yıkanması ve geri dönüşebilen atıkların toplanması; mezarlık duvarları ile istinat duvarlarının boyanması; ibadet yerlerinin temizlenmesi ve sağlıklı içme suyu dağıtılmasıyla yükümlüdür.


Müdürlük; Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 675 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.