Sorumlu Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim: Psikolojik Danışmanlık Birimi

Müdür: Öznur SARIAHMETOĞLU

Birim Sorumlusu: Klinik Psikolog Bügem ŞEREF

İletişim Bilgisi: bugem.seref@sisli.bel.tr

 

Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

Şişli İlçesi sınırlarında yaşayan tüm bireylere gündelik yaşamı zorlaştıran konularda psikoloji bilimi çerçevesinde psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Ruhsal hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi, ruhsal hastalıkların erken teşhisi, tedavisi ve toplumsal düzeyde ruh sağlığının geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar organize etmeyi hedeflemiştir. Bireylerin problemlerinin çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin artması, bireysel gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi gibi amaçlar doğrultusunda grup terapileri, çocuk-ergen, yetişkin, çift ve aile psikoterapisi ile danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

Gerekli görülen durumlarda psikolojik desteğe ek olarak psikiyatrik yönlendirme, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne yönlendirme (RAM) vb. gerekli yönlendirmeleri yaparak süreci takip etmektedir.

Bireysel görüşmelerin yanı sıra, çift ve ailelerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik iyileştirici, geliştirici ve dönüştürücü çalışmalar yapmaktadır.

Çocuk gelişimi ve psikolojisi konusunda ebeveynlere ve bakım veren bireylere yönelik danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Merkeze iletilen tüm başvurular Komşu Masa üzerinden yapılmaktadır. Kişiler randevu almak için 444 31 12’ yi aradıklarında kendilerine en yakın merkezdeki uzmana yönlendirilmektedir. İlk görüşme sonrası; kişilerin psikoterapi seanslarını planlayıp, gerekli hallerde psikiyatrik görüşme için danışanları kurum bünyesindeki ilgili uzmanlara yönlendirme yapabilmektedir.

  • Mesai saatleri hafta içi 8.30 – 17.00 şeklindedir.

Süreç Nasıl İşler?

Değerlendirme:

Psikolog ile bir değerlendirme görüşmesi gerçekleştirir ve terapi hizmetine devam edip edilmeyeceği bu görüşmede belirlenir.

Terapi:

Bireysel görüşmelerden oluşan süreçte, seans süresi, seans sıklığı danışanın ihtiyacına göre değişmekte olup sürece terapist ile birlikte karar verilmektedir. Bireysel görüşmelerimiz 40 -50 dakika, çift terapilerimiz 90 dakika, grup terapilerimiz ise değişiklik göstermektedir.

Çocuk – Ergen Psikoterapisi ve Danışmanlığı:

Davranışsal ve duygusal zorluklar yaşayan, okula uyum sorunu yaşayan çocuk ve ergenlere destek sağlamak üzere psikoterapi yaklaşımına bağlı kalınarak bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu alanda uygun görülen seanslarda ebeveyn de sürece dâhil edilmektedir.

Yetişkin Psikoterapisi ve Danışmanlığı;

Yetişkin danışanla düşünce, duygu ve davranışlarını daha iyi tanıma, davranışsal ve/veya duygusal psikolojik sorunların giderilmesine yönelik bireysel terapi süreci yapılmaktadır.

Çift ve Aile Terapisi ve Danışmanlığı;

Çift terapisi, çatışma yaşayan çiftlerle sağlıklı iletişim kurma, çatışma-çözme becerileri gibi konular üzerine çalışır. Eşler arasında çatışma düzeyi yükselmeden veya çatışmalar sık tekrarlanan ve çözümlenemeyen çatışmalara dönüşmeden çatışma çözümü becerilerini katılımcılara kazandırmaktır. Eşlerin seanslara birlikte katılımı gereklidir. Aile terapisi, aile üyeleri ile çalışmakta ve daha sağlıklı bir ilişki sisteminin gelişmesini desteklemektedir.

İş Birliği Yürütülen Dernekler;

  • Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği
  • Grup Terapileri
  • Bireysel Terapi