Sorumlu Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür: Öznur SARIAHMETOĞLU

İletişim: sosyaldestek@sisli.bel.tr

 

Kriz Koordinasyon Biriminin Görevleri

  • Oluşabilecek doğal ve/veya doğal olmayan afet tehdidine ve kriz durumlarına karşı uyarı ve hazırlık düzenlemeleri çalışmalarına destek olmak oluşacak afet sonrası krizin sonuçlarına yönelik psikolojik ve sosyal destek hizmetleri planlamak,
  • Doğal ve/veya doğal olmayan afetlere maruz kalmış olup ayni ve/veya nakdi yardım ihtiyacı olan bireylere yönelik hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
  • Afet toplanma, transfer, tahliye alanları ve geçici barınma alanları dâhil olmak üzere İlçe uhdesinde yürütülecek olan psiko-sosyal destek hizmetlerinin planlamak ve sunmak, planlamalar için Şişli İlçesinde mevcut tüm alan ve tesislerin bilgilerini edinmek,
  • Ayni bağışların kabul, ayrıştırma işlemlerinden sonra afet ve acil durum hallerinde ilçe dâhilinde ise dağıtımını yapmak, ilçe dışında olan afetlerde Valilik Koordinasyonuyla afet bölgesine destek olmak, İlçe veya İl dışından gelecek ayni bağışların Ulaşım Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli bir biçimde sevkini gerçekleştirmek,

Afetzedelerin ve Arama Kurtarma Ekiplerinin beslenme ihtiyacını karşılamak üzere Müdürlüğe bağlı gıda üretim alanlarını derhal üretime hazır duruma getirmektir.