Sorumlu Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim: Araştırma, Geliştirme ve Planlama Birimi

Müdür: Öznur SARIAHMETOĞLU

Birim Sorumlusu: Sosyal Hizmet Uzmanı Başak AYDIN

İletişim: sosyaldestek@sisli.bel.tr

Telefon: 444 31 12

Adres: Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:12/1 Şişli/İSTANBUL

 

Gönüllü Çalışmaları Biriminin Amacı:

 Şişli Belediyesi’nin hizmetlerinin yürütülmesinde Şişli ilçesinde veya dışında yaşayan ve Şişli Belediyesi’nin hizmetlerine destek sunmak isteyen bireylerin gönüllü katılımını amaçlamaktadır.

Toplumdaki bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ya da toplum yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için; faaliyetleri güçlendirecek ve sürdürebilir olmasına destek olacak, kendi özgür iradesiyle, bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkân ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gönüllülerimiz; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek,  özel gereksinime sahip veya engel durumu olan, kronik hastalığı olan, LGBTİ+, göçmen/mülteci/sığınmacı/ geçici koruma statüsünde olan bireyler ile sosyal ekonomik risk altında yaşayan bireylere yönelik hizmetlerde destek sağlamaktadır.

Gönüllü Çalışmalarına Nasıl Katılabilirim?

Gönüllüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile Şişli Belediyesi Komşu Masa üzerinden başvurularını yaparlar ve Gönüllü Çalışmaları Birimi tarafından başvurular incelenir, başvuru sahibi ile iletişime geçilerek ön değerlendirme yapılır. Başvurusu uygun bulunan gönüllülerin gönüllü oldukları alanlara göre Müdürlüklere yönlendirilmesi yapılır. Gönüllüler çalıştıkları alandaki yetkili kişinin gözetim ve bilgisi dâhilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde çalışırlar.