Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı

İmzaladığımız Başkanlar Sözleşmesiyle (Covenant of Mayors), 2030 yılına kadar ilçemizdeki sera gazı emisyonunu %40 oranında azaltmayı taahhüt ettik. 2021 yılında ilçemizde ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ çalışmasını başlattık.

 

Asbest Denetimleri

Asbest insan sağlığı için son derece zararlı, kansorejen, öldürücü lifli bir yapıdır. İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak yapılar denetlenerek asbestin kontrolsüz yayılımını önlüyoruz. İstanbul’da asbest denetimi yapan 7 Belediyeden biriyiz. 

 

Gürültü Denetimi Çalışmaları 

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12. maddesi gereği yapılan yetki devri kapsamında ilçemizde oluşan gürültüler ve Müdürlüğümüze iletilen gürültü şikayetleri değerlendirilmektedir. Gelen şikayetler neticesinde çevresel gürültü ölçümleri yapılarak, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlerin aşılması durumunda öncelikli olarak gürültüye sebep olanlara önlem almaları için süreli tebligat yapılır. Süre sonunda tekrar çevresel gürültü ölçümleri yapılarak, sınır değerlerin aşıldığı tespit edilirse 2872 sayılı Kanunun 14. maddesi ihlal edildiğinden aynı kanunun 20/h maddesi uyarınca idari yaptırım kararı uygulanır. Alınan önlemler sonucunda yapılan ölçümlerde sınır değerlerin aşılmadığı belirlendiğinde de evrak sonlandırılır. 

 

Koku Denetimi Çalışmaları 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği;  İlçemiz sınırları dahilinde konutlarda ve işyerlerinde kullanılan, hava kirliliğine sebep olan katı yakıtların (kömür, odun) kontrolünü yapmaktayız.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüş yazısı gereği restaurant, kafe. vb. işletmelerde denetimler gerçekleştirilerek bu tür yerlerden gelen kokuların giderilmesi için gerekli önlemler aldırılmaktadır.

 

Atık İlaç Bertarafı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Eczacılar Odası işbirliğinde imzaladığımız protokol çerçevesinde gönüllü eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç kutuları dağıttık. Dağıttığımız kutular aracılığıyla komşularımızın elinde biriken atık ilaçları toplayarak çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde kontrollü olarak bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

 

 

Atık Toplama Çalışmaları

 

Şişli Komşu Kart

Şişli Komşu Kart evlerdeki geri dönüştürülebilen atıkların toplanmasını sağlayan ve bu geri dönüşüm karşılığında para puan kazandıran belediyemizin sosyal bir hizmetidir.  Şişli'de eşit hizmet anlayışının yansıması olan ve birçok fonksiyonu içinde barındıran Şişli Komşu Kart, toplanan atıklar üzerinden hem kullanıcısına hem de doğaya kazandırıyor.  Sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturabilmek amacıyla 2020 yılında  Atma Biriktir, Kazanalım” sloganıyla yola çıktığımız projemiz bugün 25 mahallemizde hizmet veriyor. Daha detaylı bilgi almak için www.sislikomsukart.com.tr adresli web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

Ambalaj Atıkları Toplama

Dünya kaynakların verimli kullanımı için kağıt, karton, metal plastik ve cam malzemeler kullanıldıktan sonra ayrı toplanarak tekrar değerlendirilmesi son derece önemli. Komşularımız kağıt, karton, metal ve plastik atıklarını mahallelere konulan ambalaj atık konteynırlarına, muhtarlıklara, okul, hastane, kurum ve belediye hizmet binalarına bırakabiliyorlar. Cam atıklarını ise 199 noktaya yerleştirdiğimiz cam atık konteynırlarına atabiliyorlar.


Bitkisel Atık Yağ Toplama

Gıda hazırlamada kullanılan her tür yağ kullanım ömrü dolduktan sonra atık yağ olarak adlandırılır. Komşularımız bitkisel atık yağlarını sızdırmaz plastik kap veya şişelerle Feriköy Lala Şahin Pazar alanındaki konteynıra, muhtarlıklarda bulunan atık yağ bidonlarına bırakabiliyor veya biriktirdikleri 5 litre ve üzeri atık yağlar için Komşu Masa’yı arayarak evlerinden alınmasını sağlayabiliyor.


Elektrikli ve Elektronik Atıkları (e-atıklar) Toplama

E-atıklar içerdikleri nadir toprak elementleri ve diğer cevherler sebebiyle ekonomik değerleri oldukça yüksektir. Ancak tehlikeli-toksik maddeler içermeleri sebebiyle de ayrı toplanması gereken atıklardır.


E-Atıklar Nelerdir?

 • Küçük ev aletleri
 • Büyük beyaz eşyalar
 • Tüketici aletleri
 • Televizyon ve monitörler
 • Bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon cihazları
 • Elektrikle çalışan oyuncaklar
 • Aydınlatma ekipmanları


Komşularımız taşınabilecek boyuttaki e-atıklarını Valikonağı Caddesi ve Şakayık Sokak’ta bulunan konteynırlara veya Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Birimi’ne bırakabiliyor. Taşınamayacak büyüklükteki e-atıkları için Komşu Masa’yı arayarak evinden alınmasını talep edebiliyor.


Atık Pil Toplama

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereği, atık pillerin toplanması çalışmaları 2005 yılından beri TAP işbirliğinde sürdürmekteyiz. Komşularımız atık pillerini ilçemizdeki okullarda, süpermarketlerde, muhtarlıklarda ve belediye binalarımızda bulunan atık pil kutularına bırakabiliyor.


 Atık Giysi, Ayakkabı, Tekstil Toplama

Şişli Belediyesi olarak 2015 yılından bu yana kullanıcısı tarafından ömrü dolduğu düşünülen tekstilleri, geri kazanımla değerlendirilmek üzere topluyoruz. Türkiye’de atık tekstil toplama uygulamasını başlatan ilk belediyeyiz. Komşularımız tekstil atıklarını ilçemizde 122 noktaya yerleştirdiğimiz atık tekstil kumbaralarına bırakarak geri kazanıma katkıda bulanabiliyor.


Atık Lastik Toplama

Ömrünü tamamlamış lastikler geri kazanılabilir ürünler olup, doğaya bırakılması ciddi çevre ve sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilçemizden çıkan atık lastikleri LAS-DER (Lastik Sanayicileri Derneği) aracılığıyla topluyoruz.


Atık Motor Yağları Toplanması

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, oto sanayi ve benzeri yerlerden kaynaklanan çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atık motor yağlarının PET-DER (Petrol Sanayicileri Derneği) aracılığıyla zarar vermeden depolanmasını, taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlıyoruz.


Tehlikeli Atıkların Evlerden Toplanması

Sağlık risklerini ve çevre riskleri engellemek veya minimum tutabilmek için; ilçemizde evlerimizden çıkan tehlikeli atıklarımızı topluyoruz. Komşularımız evlerinde kalan kullanmadığı tehlikeli atıklarınız için Komşu Masa’yı arayarak bilgi alabiliyor ve atık toplama noktalarımızı öğrenebiliyor.


 Evsel Kimyasal Atıklar Nelerdir?

 • Ahşap mobilya/döşeme cilaları
 • Araç camı temizleme sıvıları
 • Ayakkabı boyaları
 • Boya/ vernik sökücüleri – tiner
 • Çeşitli temizlik malzemeleri
 • Deodorantlar
 • Evsel tıbbi atıklar
 • Floresan enerji tasarruflu ampuller
 • Böcek öldürücüler
 • Oda spreyleri
 • Oje ve oje çıkarıcıları
 • Saç boyaları
 • Traş köpükleri 


Kitap ve Oyuncak Paylaşım Noktaları

Çevreci sosyal sorumluluk anlayışımız gereği kullanılmış kitap ve oyuncakları topluyor, yeniden kullanılabilir olanları ihtiyacı olanlarla paylaşıyor, kullanılamaz durumdakileri ise geri kazandırıyoruz. Komşularımız kullanmadığı kitap ve oyuncakları ilçemizde 6 noktaya yerleştirdiğimiz Kitap ve Oyuncak Paylaşım Kumbaraları’na bırakarak ihtiyaç sahipleri ile paylaşılmasına katkıda bulunabiliyor.

Şişli Belediyesi mobil uygulamasından ya da web sitemizden atık toplama noktalarımızı öğrenebilirsiniz. Evsel kaynaklı tehlikeli atıkları ve e-atıkları mahallerimizi gezerek topluyoruz. Mahallenizin toplama günlerini öğrenmek veya çevre konularıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için Komşu Masa’yı (444 31 12) arayabilirsiniz.