Sorumlu Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Birim: Bağımlılıkla Mücadele Birimi

Müdür: Öznur SARIAHMETOĞLU

Birim Sorumlusu: Klinik Psikolog Bügem ŞEREF

Başvuru / İletişim: sosyal.destek@sisli.bel.tr / 444 31 12

Bağımlılığın birden fazla tanımı olduğu gibi, her bir tanım da farklı amaç ve içeriklere sahiptir. Genel anlamı ile bağımlılık; bir nesneye, kişiye, ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin güdümü altına girme durumu olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılık yapan maddenin kullanımı veya davranış, bireyin özgür iradesi ile başlasa dahi, bireyin özerkliği zaman içinde azalmakta ve edindiği yeni tutum ve davranışlar kendisiyle birlikte ailesini, yaşadığı sosyal çevreyi ve nihayet toplumu da etkilemektedir.

Bağımlılıkla Mücadele Birimi; Şişli İlçesi sınırlarında yaşayan bağımlılık riski taşıyan veya bağımlı olduğu tespit edilen bireylere ve yakınlarına yönelik motivasyonel görüşme, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Bağımlı bireyi ilgili tedavi merkezine yönlendirme, tedaviye katılımını takip etme, tedavi sonrasında ise bireyin sosyal hayata katılımını sağlamaya çalışmaktadır. Başka bir deyişle bağımlılığa yol açan etkenlerin ortadan kaldırılması ve tedavisi sonrası tekrar kullanmayı önlemeye yönelik kişisel gelişim sağlayan bireysel terapileri oluşturmaktadır.

Risk altında ki bireylere iletişim, hayır diyebilme, çatışma çözme, uzlaşma ve problem çözme/sorunlarla baş etme becerilerinin güçlendirilmesine terapi süreci ile katkıda bulunmaktadır.

İçinde bağımlı bireylerin bulunduğu aile fertlerine yönelik davranış geliştirme ve bağımlılıkla mücadele becerilerinin kazandırmak. Aile ve yakınlarına da destek vererek bağımlı bireyin durumunu anlamalarını sağlayarak ilişkilerini düzenlemek ve bunun için ailelerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Amaçları;

  • Bireyin madde kullanım zamanlarından kalan tutum ve davranışlarının değiştirmesini sağlamak,
  • İş ve meslek kazandırılması, kendisinin madde kullanmadan uzak tutacak çevre alışkanlıklar edinmesi sağlamak,
  • Boş zamanların yapılandırılmasını sağlamak,
  • Ailelerin kendi ihtiyaçlarının farkına varmalarını, bağımlılığı ve doğasını anlamalarını sağlamak.

Birimin İşleyişi;

Başvuru:

Merkeze iletilen tüm başvurular Komşu Masa üzerinden yapılmaktadır. Kişiler randevu almak için 444 31 12’ yi aradıklarında kendilerine en yakın merkezdeki uzmana yönlendirilmektedir. İlk görüşme sonrası; kişilerin psikoterapi seanslarını planlayıp, gerekli hallerde psikiyatrik görüşme için danışanları kurum bünyesindeki ilgili uzmanlara yönlendirme yapabilmektedir.

  • Mesai saatleri hafta içi 8.30 – 17.00 şeklindedir.

Değerlendirme:

Danışanın sosyal hikâyesi ayrıntılı olarak alınır.

Tedavi hakkında birey ve ailesi derinlemesine bilgilendirilir.

Değerlendirme ve bilgilendirme görüşmesi sonrası danışanın ihtiyacı belirlenir ve sürece başlanır.

Bilgilendirme & Yönlendirme:

Bağımlı birey ve yakınlarını;

  • İlgili konularda bilgilendirerek gerekli meslek elemanlarına ve/veya kuruluşlara yönlendirir.
  • En kısa sürede ihtiyacı olan hizmetlere ulaşmasına katkıda bulunur.

Terapi:

Bireysel görüşmelerden oluşan süreçte, seans süresi, seans sıklığı danışanın ihtiyacına göre değişmekte olup sürece terapist ile birlikte karar verilmektedir. Bireysel görüşmelerimiz 50 dakika şeklinde olmaktadır.