Tıp Merkezimiz 640 m2 (4 kat x 160 m2  ) alana konuşlandırılmıştır. Verilen hizmet branşlarında mevcut uzman hekimler, pratisyen hekimler, yardımcı sağlık personelleri ve destek personelleri ile hizmet vermektedir.


Verilen Hizmetler


·        Poliklinik Hizmetleri -Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri

·        Dahiliye Bölümü

·        Çocuk Hastalıkları Bölümü 

·        Psikiyatri Bölümü

·        Klinik Psikoloji Bölümü

·        Laboratuvar Hizmetleri

·        Diş Bölümü

·        Radyoloji Hizmetleri-Röntgen( Akciğer Grafisi, Alt ve Üst Ekstremite